Wolfgang Voigt. Artysta Miesiąca w YakRecrods. Listopad 2018.