Piernikowski is connected. Październik w YakRecords należy do niego.